Моніторинг


Динаміка показників рівня фізичної підготовленості учнів

З метою визначення вихідних даних (вересень-жовтень) та динаміки фізичної  підготовленості учнів проводиться визначення їх резервних можливостей за видами, що визначають рівень розвитку основних фізичних якостей: швидкості – біг до 30 м (залежно від віку і статі);  витривалості – біг, спортивна ходьба  або змішане пересування на довгі дистанції (залежновід віку і статі); гнучкості – нахил тулуба вперед з положення сидячи ; сили – підтягування у висі та у висі лежачи; спритності – “човниковий” біг 4 х 9 м з перенесенням предмета; швидкісно-силових якостей – стрибок у довжину з місця.
Для контролю фізичної підготовленості школярів можна використовувати індекси фізичної підготовленості. Якщо учень не виконує біг на витривалість, або не має можливості визначити силу кисті (динамометрія), то фізична підготовленість розраховується за трьома тестами (стрибок у довжину з місця, біг 30 м, проба Руф’є). Оцінку індексів здійснюють за 12-бальною шкалою. 

Динаміка показників рівнів сформованості рухової компетентності учнів за розділами програми

Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики

1-й клас
2-й клас
3-й клас
4-й клас
Виконує:
стройові команди і прийоми.
Комплекси:
а) ранкової гігієнічної гімнастики;
б) для формування правильної постави;
в) для запобігання плоскостопості.
г) фізкультурної паузи.
Акробатичні елементи:
а) групування сидячи;
б) перекати в групуванні;
в) перекид боком.

Виконує:
стройові команди і прийоми.

а) розподіл на 1-2, по порядку;
б) перешикування з однієї шеренги в дві розподілившись.
Комплекси:
а) ранкової гігієнічної гімнастики;
б) для формування правильної постави із гімнастичною палицею;
в) для запобігання плоскостопості;
г) фізкультурної хвилинки.
Акробатичні елементи:
а) перекид вперед;
б) стійка на лопатках із зігнутими ногами;
в) стійка на лопатках.
Складає і виконує комплекс фізкультурної паузи або фізкультурної хвилинки.
Акробатичні елементи:
а) перекид назад в упор стоячи
на колінах,
б) перекид назад в упор присівши;
в) два перекиди вперед зразу один за одним;
г) “міст” із положення лежачи.
Складає, виконує  і проводить комплекс  ранкової гігієнічної гімнастики.
Акробатичні елементи  та вправи з рівноваги:
а) “міст” із положення стоячи (із страховкою);
б) стійка на голові і руках із зігнутими ногами (хлопці – із страховкою);
в) комбінація із 4 акробатичних елементів (на вибір учителя);
г) комбінація елементів для розвитку рівноваги на 24 рахунки (на вибір учителя).       

Вправи для оволодіння навичками пересувань

Біг до 30 м.
Біг у чергуванні з ходьбою до 1000 м.
Лазіння та перелізання:
а) по горизонтальній лаві в упорі стоячи на колінах;
б) по похилій лаві в упорі стоячи на колінах;
в) по гімнастичній стінці;
г) через перешкоду, висотою до 80 см.
Пересування на лижах:
а) ступаючим кроком;
б) ковзним кроком;
в) повороти переступанням навколо носків лиж;
г) повороти переступанням навколо п’ят лиж.
Плавання:
а) ходьба по дну;
б) “медуза” або “зірочка”;
в) ковзання на грудях;
г) ковзання на спині.
Біг до 30 м.
Біг у чергуванні з ходьбою до 1000 м.
Лазіння та перелізання:
а) по похилій лаві в упорі присівши;
б) підтягування у положенні лежачи на похилій гімнастичній лаві;
в) по гімнастичній стінці вгору і вниз різнойменним способом;
г) через перешкоду, висотою до 100 см.
Пересування на лижах:
а) поперемінний двокроковий хід;
б)одночасний двокроковий хід;
в) спуски в основній стійці;
г) підйоми ковзним кроком.
Плавання:
а) “поплавок” або “медуза” або “зірочка”;
б) багатократні видихи у воду з опусканням обличчя;
в) ковзання на  грудях  та на спині;
г) ковзання на грудях з роботою ніг  як при  плаванні стилем кроль на грудях.
Біг до 30 м.
Біг у чергуванні з ходьбою до 1100 м.
Лазіння та перелізання:
а) підтягування у положенні лежачи на похилій гімнастичній лаві;
б) лазіння по гімнастичній стінці вгору з переходом на гімнастичну лаву і навпаки;
в) захват каната ногами у положенні сидячи;
г) лазіння по канату у положенні лежачи на спині на похилій лаві по канату, закріпленому над лавою
Пересування на лижах:
а) одночасний  безкроковий хід;
б) підйом “драбинкою”;
в) гальмування напівплугом”;
г) дистанція 800 м.
Пересування на ковзанах:
а) посадка ковзаняра;
б) повороти переступанням;
в) ковзання по прямій;
г) гальмування переступанням.
Плавання:
а) ковзання з рухами ніг як при  способі кроль на грудях;
б) ковзання з рухами рук як при способі кроль на грудях;
в) узгодженість рухів руками і дихання при плаванні способом кроль на грудях;
г) ковзання на грудях з наступним підключенням роботи  ніг, рук та дихання
Біг 30 м.
Біг у чергуванні з ходьбою до 1200 м.
Лазіння та перелізання:
а) захват каната ногами у положенні сидячи;
б) лазіння по канату у положенні лежачи на спині на похилій лаві по канату, закріпленому над лавою
в) лазіння по канату у три прийоми.
Пересування на лижах:
а) навперемінний  двокроковий хід;
б) одночасні ходи (на вибір учня);
в) підйом  “ялинкою”або “драбинкою” (на вибір учня);
г) дистанція 1000 м.
Пересування на ковзанах:
а) біг по прямій з махами руками;
б) перебіжка по повороту;
в) гальмування “напівплугом”;
г) біг до 250 м.
Плавання:
а) способом кроль на грудях (до 12 м);
б) способом кроль на спині (до 12 м);
в) дистанція 25 м (будь-яким способом).


Вправи для опанування навичками володіння м’ячем

Метання малого м’яча з-за голови у ціль (1м х1м ) з відстані 6 м із 5 спроб.
Ведення м’яча на місці
правою рукою або  лівою рукою.
Зупинка м’яча, що котиться, підошвою із 5 спроб.
Метання маленького   м’яча  з-за голови у ціль (1 х 1м ) з відстані 8 м із 5 спроб.
Передачі м’яча ударом об підлогу із 10 передач з відстані 4 м.

Метання малого м’яча “з-за голови через плече” в горизонтальну ціль (ширина 1,5 м) з відстані 8 м із 6 спроб.
Передачі м’яча двома руками від грудей із 10 передач з відстані 3 м.
Удари м’яча у вертикальну ціль (смуга шириною 1,5 м довжиною 8-10 м) з відстані 6 м із 5 спроб.
Метання    малого   м’яча  “із-за голови через плече” на дальність.
7 кидків м’яча  (м’яч для міні-баскетболу або волейбольний) однією рукою від плеча у корзину, стоячи збоку від щита на відстані 1,5 м, кількість влучень.
7 ударів по нерухомому м’ячу у зазначену половину воріт одним із вивчених способів з відстані 5 м, кількість влучень.

Стрибкові вправи

Стрибок у довжину з місця.
Стрибок у висоту з прямого розбігу.
Стрибки через скакалку на двох ногах (к-ть разів).
Стрибок у довжину з місця.
Стрибок у висоту з прямого розбігу.
Стрибки через скакалку на двох ногах (к-ть разів).
Стрибок у висоту способом “зігнувши ноги”.
Стрибки через скакалку на двох ногах  за 15 сек.

Стрибок у довжину з місця.
Стрибок у довжину з розбігу способом “зігнувши ноги”. Стрибок у висоту способом “переступання”.
Стрибки через скакалку на двох ногах  за  1 хв.
Опорний стрибок:
а) застрибування на гімнастичний місток;
б) з розбігу 5-7 м застрибування на гімнастичний козел (кінь)  в ширину в упор стоячи на колінах – перехід в упор присівши – зіскок вигнувшись;
в) з розбігу 5-7 м застрибування на гімнастичний козел (кінь)  в ширину в упор присівши – зіскок вигнувшись.

Ігри для активного відпочинку

Грає у 3–4 народні та рухливі гри
Грає у 45 народних та рухливих ігор
Грає та може організувати
4 – 5 народних та рухливих ігор
Організовує  та проводить із групою товаришів 3 народні та рухливі гри.
Туристські навички:
а) укладання рюкзака;
б) подолання “умовного болота” по купинах;
в) підлізання та перелізання через повалене дерево;
г) одноденна туристська подорож.

Вправи для формування постави і профілактики плоскостопості

Виконує один із комплексів на:
а) формування правильної постави;
б) для запобігання плоскостопості.
Виконує два комплекси на:
а) формування правильної постави;
б) для запобігання плоскостопості.
Виконує два комплекси:
а) формування правильної постави;
б) для запобігання плоскостопості.
Складає і виконує комплекси вправ на формування правильної постави та запобігання плоскостопості.

Результати спостереження за учнями на уроках з фізичної культури

Відповідно до завдань навчальної програми, підвищення мотивації учнів до самовдосконалення рекомендується застосовувати такі компоненти визначення:


№ п/п
Компонент визначення
% у визначенні навчальних досягнень
Спосіб оцінювання
1.
Ставлення до уроків, відвідування, участь, підготовленість до уроку
10 %
Спостереження вчителя
2.
Навички і вміння, визначені навчальною програмою, вміння застосовувати їх в ігрових ситуаціях
20 %
Моніторинг, спостереження вчителя, самооцінювання (починаючи з 3 класу)

3.
Розвиток фізичних якостей (сила, витривалість, швидкість, гнучкість)
20 %
Моніторинг
4.
Особистий прогрес учня у показниках фізичної підготовленості
20 %
Моніторинг
5.
Знання та їх застосування на практиці (основні поняття, визначені програмою, правила ігор, розуміння процесів, що відбуваються в організмі під час виконання вправ тощо)
15 %
Спостереження вчителя, самооцінювання (починаючи з 3 класу)
6.
Поведінка: соціальна поведінка, відвідування спортивної секції, участь у змаганнях,  дотримання правил безпечної поведінки і збереження здоров’я на уроках та у позаурочних заходах 
15 %
Спостереження вчителя, взаємне оцінювання серед учнів, самооцінювання (починаючи з 3 класу)

ВСЬОГО:
100 %


Немає коментарів:

Дописати коментар